Ortoma publicerar ny version av årsredovisning för 2023

Publicerat 8 May, 2024

Ortoma AB (publ) meddelar idag att en ny version av Ortomas Årsredovisning avseende 2023 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida och som bilaga till detta pressmeddelande.

Bakgrunden till att Ortoma offentliggör en ny version av årsredovisningen för 2023 är att det upptäckts att den tidigare versionen innehöll flera redaktionella felaktigheter som korrigerats genom bland annat förtydliganden. Felaktigheterna hade emellertid inte någon påverkan på bolagets räkenskapsinformation eller dess resultat och balansräkning. Den nya versionen av årsredovisningen, finns tillgänglig som bilaga till detta pressmeddelande och som PDF-version på bolagets hemsida under: https://ortoma.com/investor-relations/rapporter-finansiell-kalender/

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.