Ortoma presenterar första avancerad prototyp för 3D-koncept på ledande branschevent i USA

Publicerat 2 Mar, 2023

Ortoma AB (publ) (”Ortoma” eller ”Bolaget”) når vidare milstolpar i sin utveckling, bland annat för det banbrytande 3D-konceptet för konvertering av slätröntgenbilder som är ett nytt potentiellt affärsområde. Bolaget har nu utvecklat en första avancerad prototyp för planering av höftledskirurgi där underlaget består av slätröntgen i 2D som konverteras till en 3D-modell. Prototypen presenteras i samband med en av de största branschkonferenserna inom ortopedisk kirurgi, American Academy of Orthopaedic Surgeons, AAOS. Eventet samlar ledande branschrepresentanter, kliniker, akademiker och beslutsfattare från hela världen den 7–11 mars 2023 i Las Vegas. Ortoma kommer under konferensen fortsätta dialoger med olika branschaktörer samt andra nyckelpersoner i branschen.

Ortoma presenterade under hösten 2022 ett nytt koncept för att konvertera konventionella röntgenbilder i 2D till 3D-modeller byggt på Bolagets unika AI-baserade plattform för preoperativ planering. Givet det stora intresse som visades för konceptet har bolaget nu tagit fram en första prototyp för preoperativ planering av höftledskirurgi där konventionella röntgenbilder konverteras till 3D-modeller. Prototypen effektiviserar arbetet genom att kirurgen på mycket kort tid kan planera operationen i 3D utan manuell handpåläggning på de sjukhus där man inte använder CT som standardunderlag. Det optimerar även precisionen i urval av protes och planering av ingreppet med en minimal arbetsinsats jämfört med dagens manuella tillvägagångssätt.
 
”Vi ser fram emot att presentera denna vidareutveckling och första prototyp för 3D-konceptet i samband med AAOS. Den positiva responsen i samband med AAHKS i Dallas under hösten bekräftade marknadens behov av bildkonvertering av konventionella röntgenbilder till 3D-modeller. Vi hoppas nu på ett lika fint mottagande i Las Vegas. Det är vid AAOS som nya produkter oftast lanseras av aktörer inom ortopedisk kirurgi och konferensen utgör en viktig samlingsplats för beslutsfattare i branschen. Vi ser fram emot att fördjupa våra kommersiella dialoger och samarbeten under vårt besök i Las Vegas.”, kommenterar vd Linus Byström. 
 
Arbetet med 3D-konceptet som nytt potentiellt affärsområde initierades när Bolaget identifierade ett stort behov på marknaden som Ortoma har den unika förmågan att tillgodose. Eftersom Ortoma redan har utvecklat en avancerad plattform för maskininlärning såg Bolaget ytterligare en möjlighet att omvandla röntgenbilder till 3D-modeller. Den nuvarande tekniken för att ta fram 3D-modeller på exempelvis knän och höfter sker med hjälp av en datortomograf (CT-röntgen). Även om inte alla sjukhus är utrustade med en datortomograf, finns det alltid konventionella röntgenbilder tillgängliga på de sjukhus som gör ortopedisk kirurgi. Målet är att lansera en första produkt under 2024. Utvecklingen av detta som potentiellt affärsområde bedöms kunna komplettera och stärka Ortomas befintliga erbjudande och fortlöpa parallellt med kommersialiseringen av den CT-baserade OTS-plattformen.
 
Ortoma – Improved Performance

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.