Ortoma presenterar banbrytande 2D-3D teknik på ISTA-kongressen i New York

Publicerat 25 Sep, 2023

Ortoma AB (publ) (”Ortoma” eller ”Bolaget”), en pionjär inom ortopedisk teknik, kommer att delta och presentera på den internationella kongressen ”International Society for Technology in Arthroplasty” (ISTA) i New York den 27–30 september 2023. Bolaget kommer att presentera sin innovativa lösning och produktprototyp för konvertering av 2D-röntgenbilder till 3D-modeller. Som en del av sin nya AI-baserade webbplattform (WOTS™) erbjuder lösningen en automatiserad och omedelbar preoperativ planering av ledprotesoperationer i 3D. Ortoma kommer även att presentera utvärderingar av kliniskt material där Bolagets teknik använts för konvertering av röntgenbilder i 2D till 3D-modeller på ISTA för ledande experter och branschfolk inom artroplastik.

Ortoma rör sig snabbt framåt med sitt koncept för att omvandla 2D-röntgenbilder till 3D-modeller mot en produkt för preoperativ planering av ledprotesoperationer. Ortoma planerar att lansera produkten för slutanvändare på marknaden 2024, initialt för knäledskirurgi. Konceptet och produktprototypen såväl som utvärderingar av kliniskt material där Bolagets teknik för konvertering av röntgenbilder i 2D till 3D-modeller använts, kommer att presenteras på ISTA den 27:e till 30:e september 2023.

WOTS™ 2D-3D är en banbrytande lösning som kombinerar avancerad bildbehandling med avancerad artificiell intelligens. Genom att sömlöst konvertera 2D-röntgenbilder till detaljerade och exakta 3D-modeller ger produkten automatiserad och omedelbar preoperativ planering som kräver minimal insats och ger kirurger en omfattande förståelse för patientens anatomi, vilket underlättar en mer exakt kirurgisk planering. WOTS™ 2D-3D finns nu på Ortomas hemsida där ytterligare information om tekniken och dess möjligheter presenteras. Sidan nås via https://ortoma.com/wots-2d-3d/.

De abstract som kommer att presenteras på ISTA kommer att belysa fördelarna med Ortomas revolutionerande lösning och avancerade teknik för att skapa 3D-modeller av knän samt potentialen hos Ortomas AI-teknik för att analysera postoperativa CT-bilder.

Om ISTA
"International Society for Technology in Arthroplasty" (ISTA) har en 30 år lång historia som världens ledande forum för presentation och utvärdering av innovationer inom ledersättningsteknik. Tack vare sin internationella räckvidd samlar ISTA teknik som kommer från olika länder runt om i världen och belyser samspelet mellan teknik, patientbehov och kirurgiska färdigheter. De unika nätverksmöjligheterna för ledande beslutsfattare, akademiker, kirurger, produktleverantörer och investerare skapar en miljö för diskussion och utveckling av området.

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.