Ortoma lämnar in regulatorisk ansökan för OTS Hip Guide i Japan

Publicerat 2 Nov, 2021

 

Ortoma har lämnat in en regulatorisk ansökan för marknadsgodkännande av sin navigeringsmodul, OTS Hip Guide, i Japan. Produkten OTS Hip Guide inkluderas tillsammans med produkten OTS Hip Plan i plattformen Ortoma Treatment Solution (OTS). Modulerna är lösningar för pre-operativ planering och positionering av höftledsimplantat. En regulatorisk ansökan för OTS Hip Plan har lämnats in sedan tidigare. OTS-plattformen är ett kirurgiskt system som assisteras av AI (Artificiell Intelligens) för förbättrad noggrannhet och effektivitet samt förbättrat kirurgiskt resultat. 

 

Ortoma Treatment Solution (OTS) omfattar produkterna OTS Hip Plan och OTS Hip Guide. OTS Hip Plan används för planering av implantat inför höftledsoperationer. OTS Hip Guide används för positionering av implantat under höftledsoperationer. Bolaget har nu lämnat in en andra regulatorisk ansökan för marknadsgodkännande av OTS för höftledskirurgi i Japan. Den första ansökan som lämnades in tidigare under året, omfattar OTS Hip Plan. Den andra ansökan omfattar OTS Hip Guide.

Uppdelningen i två ansökningar gör att OTS Hip Plan dels kan marknadsföras separat, så snart den första ansökan godkänts, dels tillsammans med OTS Hip Guide efter att den andra ansökan har godkänts.

"Vi tar nu nästa steg mot marknadsgodkännande av OTS för höftledskirurgi på den Japanska marknaden. När de inlämnade ansökningarna godkänns har vi ett erbjudanande som förutom planering före och positionering under operation även omfattar uppföljning efter att operationen genomförts, något som är helt unikt på marknaden" säger Linus Byström, vd för Ortoma.

Uppdelningen i två regulatoriska ansökningar följer samma regulatoriska strategi som för marknadsgodkännande av bolagets produkter i Europa.

Ortoma – Improved Performance

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.