Ortoma inleder listbyte av handelsplats till Nasdaq First North och föreslår bemyndigande om nyemission för flexibilitet vid fortsatta dialoger med potentiella samarbetspartners

Publicerat 26 Jan, 2021

Ortoma har inlett förberedelser för att byta handelsplats av aktien från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Growth Market. Bolaget har också kallat till extra bolagsstämma innefattande förslag om bemyndigande för beslut om nyemission.

Bolaget ser ett byte av handelsplats till Nasdaq First North Growth Market som lämpligt mot bakgrund av Ortomas internationella verksamhet och affärsrelationer. Genom byte av handelsplats till Nasdaq First North Growth Market avser Ortoma också nå ett bredare spektrum av investerare, inkluderande institutionella investerare, vilket bedöms kunna främja omsättning i aktien samt därmed en stabilare aktiekurs. Ambitionen är att ansöka om listning på Nasdaq First North Growth Market under 2021.

Bolaget har idag kallat till extra bolagsstämma att hållas den 12 februari 2021 med förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission. Syftet med bemyndigandet är att med tidseffektivitet kunna stärka Ortomas finansiella ställning och täcka rörelsekapitalbehov. Ortoma anser det centralt att kunna upprätthålla en stark finansiell position vid framtida förhandlingar samt ökad flexibilitet vid fortsatta dialoger med potentiella industriella samarbetspartners.

Åtgärderna är en del i Ortomas strategi att ta produkten Ortoma Treatment Solution ("OTS[TM]") till marknaden tillsammans med en industriell aktör.

Denna information är sådan som Ortoma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2021.

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.