Ortoma har tecknat ett MoU avseende OTS™ för knäledsoperationer i Japan

Publicerat 21 Nov, 2023

Ortoma AB (publ) meddelar idag att Ortoma har tecknat ett Memorandum of Understanding (”MoU”) med Johnson & Johnson K.K. i Japan. Överenskommelsen syftar till att parterna ska samarbeta för att utvärdera marknadskraven i Japan och definiera en utökad version av OTS™ Plan och OTS™ Guide som även har stöd för knäledsoperationer. MoU omfattar även en förhandlingsperiod för ett distributionsavtal för den japanska marknaden.

”Ortoma har framgångsrikt kunnat möta de hårda kraven på den japanska marknaden med OTS™ Hip. Jag är mycket glad att Ortoma nu har möjlighet att utöka OTS™ med ytterligare ett behandlingsområde på denna marknad och förväntar mig att även OTS™ Knee kommer att överträffa marknadens förväntningar.”, kommenterar VD Linus Byström.

OTS™ är ett AI-baserat operationssystem för höftledsimplantat som inkluderar OTS™ Hip Plan och OTS™ Hip Guide. Johnson & Johnson K.K är sedan 2021 distributör av OTS™ Hip i Japan där marknadslansering inleddes under 2023.

Parterna har nu undertecknat ett MoU för OTS™ Plan och OTS™ Guide avseende ytterligare ett behandlingsområde. Överenskommelsen syftar till att parterna ska samarbeta för att utvärdera marknadskraven i Japan och definiera en utökad version av OTS™ Plan och OTS™ Guide som även har stöd för knäledsoperationer. MoU omfattar även en förhandlingsperiod för ett distributionsavtal för den japanska marknaden.

Exklusiviteten i överenskommelsen gäller under tiden som parterna utvärderar marknadskraven samt omfattar även tiden för förhandlingarna av ett distributionsavtal för den japanska marknaden. Givet en framgångsrik utvärdering är parternas ambition är att underteckna ett distributionsavtal under första halvåret 2024. Ortomas intäkter från ett potentiellt slutgiltigt avtal kan inte kvantifieras i detta skede.

Ortoma – Improved Performance

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.