Ortoma har tecknat avtal om likviditetsfaciliteter

Publicerat 8 Nov, 2018

Ortoma har tecknat avtal om löpande likviditetsfaciliteter med Peroso AB och EQ Care AB. Faciliteterna är upptagna med en årlig ränta på 4,5%, tidsbegränsade t.o.m. 2019-10-31 och beloppsbegränsade till 5 miljoner kronor vardera, vilket innebär att Ortoma har en skuld till Peroso AB och EQ Care AB om maximalt 5miljoner kronor vardera per 2019-10-31.

Avtalen möjliggör tidigareläggning av grundarbete för att expandera bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solution, till att omfatta andra applikationsområden än höftledskirurgi. I en första fas är grundarbetet av generell karaktär och ökar systemets skalbarhet. I en andra fas har bolaget för avsikt att påbörja en förstudie för anpassning av systemet till knä- eller ryggkirurgi.

Peroso AB och dess delägare Peter Möller samt EQ Care AB och dess ägare Jonny Nordqvist är större aktieägare i Ortoma och innehavare av A-aktier.

Ortomas valberedning har för avsikt att föreslå att styrelsen utökas med två ledamöter samt att föreslå val av att Peter Möller och Jonny Nordqvist som styrelseledamöter. För detta kommer bolaget kalla till extra bolagsstämma.

Ortoma Treatment Solution™ – noggrann planering och precis kirurgi. 

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.