Ortoma har säkrat förlängning av avtal om likviditetsfacilitet

Publicerat 2 Sep, 2022

 

Ortoma AB ("Ortoma" eller "Bolaget") har säkrat förlängning av avtal om löpande likviditetsfacilitet med Infotech i Väst AB och Peroso AB. Den förlängda faciliteten är tidsbegränsad t.o.m. 2022-12-31 och beloppsbegränsad till 2,5 miljoner kronor i månaden och till 7,5 miljoner kronor totalt. Första utbetalning sker i oktober 2022. Skulden återbetalas till långivarna med en årlig ränta om 5 % och återbetalningen ska ske enligt separat överenskommelse. 

 

Tidigare kreditfacilitet tecknad med Infotech i Väst AB och Peroso AB täcker Bolagets drift under september 2022. Den förlängda kreditfaciliteten beloppsbegränsas därför till 7,5 miljoner kronor med månatliga inbetalningar under oktober, november och december 2022. Kreditfaciliteten kommer att användas till Bolagets strategiska satsning mot den japanska marknaden och utvecklingsprojekt i Bolaget.

Infotech I Väst AB och dess ägare Roy Forslund är sammantaget till kapitalet största ägare i Ortoma. Peroso AB och dess ägare Peter Möller är sammantaget till kapitalet tredje största ägare i Ortoma. Roy Forslund och Peter Möller är styrelseledamöter i Ortoma AB.

Med Ortomas nuvarande affärsplan bedömer styrelsen och ledningen i Ortoma att befintlig kassa samt avtalet sannolikt kommer att kunna finansiera verksamheten till under fjärde kvartalet 2022.

Ortoma – Improved Performance

INFORMATION OM MAR

Denna information är sådan som Ortoma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 september 2022.

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.