Ortoma har nått överenskommelse om icke-bindande term sheet för exklusiva distributionsrättigheter i Japan

Publicerat 15 Jun, 2021

 

Ortoma har nått överenskommelse om icke-bindande term sheet, med en större global tillverkare av ortopediska implantat och MedTech-produkter, för exklusiva distributionsrättigheter av Ortoma Treatment Solution för höftleds-kirurgi i Japan. Nästa steg i processen är att ingå ett bindande definitivt avtal.

 

Parterna har med term sheet nått en preliminär överenskommelse om de principiella kommersiella villkoren för distributionsrättigheterna av Ortoma Treatment Solution (OTS) i Japan. Term sheet omfattar exklusiva distributionsrättigheter för OTS för höftledskirurgi, innefattande produkterna OTS Hip Plan och OTS Hip Guide, under en initial period av 7 år. De potentiella inkomsterna för Ortoma kan, under förutsättning att de omfattas av ett bindande avtal, vara en kombination av fasta avgifter och löpande varierande avgifter, men kan inte kvantifieras i detta stadie. 

"Jag är mycket nöjd med detta första steg och möjligheten att ta OTS för höftledskirurgi till den japanska marknaden med en större industriell partner. Term sheet är resultatet av en längre tids förhandlingar. Vi ser fram mot kommande steg för att ge vår partner stöd i en framgångsrik lansering på denna strategiskt viktiga marknad. Vi är övertygade att detta partnerskap har möjligheten att erbjuda en konkurrensfördel på marknaden och som kommer bli en grund för framtida tillväxt", säger Linus Byström, vd för Ortoma.

Överenskommelsen om term sheet triggar inlämning av en regulatorisk ansökan för marknadsföringsgodkännande i Japan. Ansökan kan godkännas inom 4-6 månader efter att ansökan har lämnats in. Den underliggande dokumentationen för att lämna in den regulatoriska ansökan har redan förberetts av Ortoma, som kommer att bära kostnaderna för ansökan om ett definitivt avtal inte nås.

Det är Ortomas mål att ingå det bindande definitiva avtalet innan den regulatorisk ansökan godkänns.

 

Ortoma – Improved Performance

Denna information är sådan som Ortoma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-06-15 08:16 CET.

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.