Ortoma har lämnat in kompletterande information till FDA

Publicerat 1 Jun, 2018

Ortoma har färdigställt kompletterande information som begärts av FDA (U.S. Food & Drug Administration) med anledning av 510(k)-ansökan för Ortoma Treatment Solution (OTS). Svaret skickades in den 31 maj 2018 i form av en ansökan med den kompletterande informationen. 

Bolagets regulatoriska rådgivare i USA bedömer att informationen kommer behandlas inom ca 30-60 dagar.

Den kompletterande informationen innefattar verifiering av uppgraderade komponenter som begärdes av FDA och genomfördes vid pre-kliniska operationer tidigare under våren 2018. Resultaten från operationerna håller så hög kvalitet att de kan ligga till grund för informationen som inges till FDA. Detta gjorde att bolaget inte behövde invänta resultat, från den multicenterstudie som drivs av Universitetssjukhuset i Örebro och Skånes Universitetssjukhus, för att påvisa systemets noggrannhet under kliniska förhållanden.

Ortoma Treatment Solution™ – noggrann planering och precis kirurgi.

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.