Ortoma har lämnat in den tekniska dokumentationen för OTS™ Spine Plan för MDR granskning av anmält organ

Publicerat 13 Apr, 2023

Ortoma AB (publ) (”Ortoma” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget har lämnat in den tekniska dokumentationen för OTS™ Spine Plan till anmält organ för granskning enligt EU:s förordning 2017/745 gällande medicintekniska produkter (”MDR”). CE märkning enligt MDR är ett krav för att kunna fortsätta släppa ut produkter på EU-marknaden. Detta utgör startskottet för den ambitiösa strategi som Bolaget har satt för regulatoriska godkännanden som kommunicerades i det prospekt som offentliggjordes i samband med Bolagets företrädesemission tidigare i år.

”En förutsättning för att kunna sälja medicintekniska produkter är regulatoriska godkännanden som MDR. Vi arbetar intensivt med att kunna lämna in ansökningar om regulatoriska godkännanden för att kunna accelerera marknadslansering och kommersialisering av våra produkter. Jag är stolt över teamet som levererar helt enligt uppsatt plan som vi kommunicerade i samband med företrädesemissionen.”, kommenterar VD Linus Byström.

Ortoma har nu enligt kommunicerad plan lämnat in den tekniska dokumentationen för OTS™ Spine Plan till anmält organ (notified body) för granskning enligt MDR. Detta är det första steget i CE certifieringsprocessen av OTS Spine Plan™ och utgör startskottet för den ambitiösa strategi som Bolaget har satt för regulatoriska godkännanden som kommunicerades i det prospekt som offentliggjordes i samband med Bolagets företrädesemission tidigare i år.

Den 26 maj 2021 ersatte MDR det tidigare gällande EU Direktivet 93/42/EEG om medicintekniska produkter (MDD). CE certifiering enligt MDR är ett krav för att kunna fortsätta släppa ut medicintekniska produkter på EU-marknaden. OTS™ Spine Plan är sedan april 2021 CE-märkt enligt MDD och omfattas än så länge av övergångsbestämmelserna och får fortsätta släppas ut på marknaden under övergångstiden. Ortoma har lagt stora resurser på att uppdatera teknisk och klinisk dokumentation för OTS™ Spine Plan för att visa överensstämmelse med krav i MDR. Nu följer en omfattande granskningsprocess hos det anmälda organet. Granskningen omfattar både den tekniska dokumentationen och Ortomas kvalitetsledningssystem.

Ortoma – Improved Performance

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.