Ortoma har godkänts för listning på Nasdaq First North Growth Market

Publicerat 17 Feb, 2023

Ortoma AB (publ) ("Ortoma" eller "Bolaget") har idag erhållit godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North"). Första dag för handel på Nasdaq First North är 20 februari 2023 som inleds med en direktsänd noteringsceremoni.

 

Nasdaq Stockholm har idag meddelat att Ortoma uppfyller noteringskraven på Nasdaq First North Growth Market och Bolaget har erhållit godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North. Första dag för handel på Nasdaq First North är den 20 februari 2023. Ortoma är sedan tidigare listat på Spotlight Stock Market där sista dag för handel är den 17 februari 2023. Ortoma's aktie kommer fortsatt handlas med ISIN-kod SE0005676103 och under kortnamnet ORTB. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet. I samband med listningen på Nasdaq First North har Ortoma utsett Redeye AB till Bolagets Certified Adviser.

"Ortoma har utvecklats snabbt senaste åren och har nu nått en mognadsnivå där vi nu är i en kommersialiseringsfas som kommer leda till förbättrad kvalitet i vården av patienter som får ortopediska implantat. Vi tar nu ytterligare ett viktigt steg på vår tillväxtresa genom att flytta från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Growth Market. Jag vill passa på att tacka mitt team och våra rådgivare som hjälpt oss nå denna viktiga milstolpe.", kommenterar vd Linus Byström. 

Direktsänd noteringsceremoni på måndag morgon

På måndag morgon kommer Ortoma att delta i en kort noteringsceremoni på Nasdaq-börsen i Stockholm. Ceremonin kommer att sändas digitalt på Vimeo för alla som är intresserade och kan ses via följande länk: https://vimeo.com/event/1411317/6f4ff7bb35

Livesändningen startar 08.45 och cirka 08.50 blir det en kort presentation av Nasdaq och 09.00 ringer Ortomas vd Linus Byström i börsklockan, varefter de första avsluten sker. Hela sändningen avslutas cirka 09.20.

Tilläggsdokument

I samband med godkännandet har Bolaget publicerat ett tilläggsdokument med kompletterande information inför första dag för handel på Nasdaq First North. Informationen kompletterar, i enlighet med Nasdaq First North regelverk det prospekt som Ortoma publicerade den 25 januari 2023. Tilläggsdokumentet ska läsas som ett tillägg till det prospekt som Bolaget offentliggjorde i samband med den nyligen genomförda företrädesemissionen. Tilläggsdokumentet utgör inte ett prospekt, har inte blivit granskat eller godkänt av någon tillsynsmyndighet och innehåller inte något erbjudande av aktier eller andra finansiella instrument. Tilläggsdokumentet återfinns på Ortomas hemsida www.ortoma.com.

Ortoma – Improved Performance

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.