Ortoma: Framgångsrikt besök på affärskonferens i Japan

Publicerat 22 Feb, 2023

Ortoma AB (publ) (”Ortoma” eller ”Bolaget”) fortsätter sin kommersialisering och följer nu upp Bolagets resa till den internationella affärskonferensen JSRA. Resan innebar även att Ortomas VD Linus Byström träffade kirurger och gjorde klinikbesök som ett led inför potentiell marknadslansering i Japan. Vidare deltog Bolaget på årsmötet och affärskonferensen för den japanska föreningen för ledplastikingrepp, JSRA. Bolaget bedömer att resan har varit mycket framgångsrik och att den stärkte Ortomas position i Japan.

I början på februari meddelade Ortoma att Bolaget under våren skulle delta på olika affärskonferenser och investerarevent. Bolaget har nu deltagit på årsmötet och affärskonferensen för den japanska föreningen för ledplastikingrepp som hölls den 17–18 februari 2023 i Yokohama, Japan. Konferensen samlade viktiga ledare inom industrin och den akademiska världen som träffas med syfte att diskutera nya behandlingsmetoder och utvecklingen inom ortopedisk kirurgi. I samband med konferensen träffade VD Linus Byström kirurger och gjorde klinikbesök som ett led inför potentiell marknadslansering i Japan. Bolaget deltog även vid produktdemonstrationer för intressenter som blev mycket imponerade av Ortomas teknik. Ortoma bedömer att resan var framgångsrik med mycket interaktioner och viktig feedback inför den potentiella marknadslanseringen i regionen.
 
”Min bedömning är att besöket i Japan har stärkt Ortomas position inför en potentiell lansering. Genom att träffa ledande kirurger, samarbetspartners och andra nyckelaktörer har vi fördjupat våra affärsrelationer på den japanska marknaden. Ett stort intresse visades för vår teknik och många uttryckte att de var väldigt imponerade av vår produkt. Sammantaget en lyckad resa för Ortoma.”, kommenterar vd Linus Byström. 
 
Ortoma – Improved Performance

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.