Ortoma erhåller ytterligare en milstolpsersättning om 600 000 amerikanska dollar

Publicerat 8 Jul, 2024

Ortoma AB (publ) (”Ortoma” eller ”Bolaget”) kan idag meddela att Bolaget har uppnått ytterligare acceptanskriterier och erhåller därmed en milstolpsersättning om 600 000 amerikanska dollar inom ramen för det utvecklings- och distributionsavtal som offentliggjordes den 20 september 2023. Avtalet avser utveckling och distribution av en kundanpassad version av OTS™, även kallad Custom OTS™, där Ortoma kommer att integrera kundens teknik i Ortoma Treatment Solution för höftledskirurgi.

Ortoma har nu levererat ytterligare en del av utvecklingen samt uppfyllt acceptanskriterier enligt det globala utvecklings- och distributionsavtal som bolaget tecknade i september 2023. Bolaget erhåller därför en milstolpsersättning om 600 000 amerikanska dollar. Milstolpsersättningen kommer att redovisas i tredje delårsrapporten för 2024.
 
Mer om avtalet
Ortoma meddelade den 20 september 2023 att Bolaget tecknat ett utvecklings- och distributionsavtal med en global aktör. Avtalet avser utveckling och distribution av en kundanpassad version av OTS™ där Ortoma integrerar kundens teknik i Ortoma Treatment Solution för höftledskirurgi. Avtalet omfattar utvecklingsarbete, regulatoriska godkännanden och globala distributionsrättigheter exklusive Japan. Inom ramen för avtalet kan Ortoma erhålla milstolpsersättningar om sammanlagt 8 975 000 amerikanska dollar som betalning för utvecklingsarbete och regulatoriska godkännanden. Milstolpsersättningar för utvecklingsarbetet är villkorade av uppfyllda acceptanskriterier. Sedan tidigare har Ortoma erhållit flera milstolpsersättningar om sammanlagt 2 457 500 dollar. De marknader för vilka Ortoma kan få ersättning för regulatoriska godkännanden omfattar USA, EU, Storbritannien och Australien.
 

För ytterligare information om samarbetet hänvisas investerare till Ortomas pressmeddelande den 20 september: https://ortoma.com/mfn_news/ortoma-tecknar-avtal-for-ots-med-globalt-ortopedibolag/
 
Ortoma – Improved Performance

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.