Ortoma erhåller ytterligare en milstolpsersättning inom ramen för utvecklings- och distributionsavtal

Publicerat 23 May, 2024

Ortoma AB (publ) (”Ortoma” eller ”Bolaget”) kan idag meddela att Bolaget har uppnått ytterligare acceptanskriterier och erhåller därmed en milstolpsersättning om 1 507 500 amerikanska dollar inom ramen för det utvecklings- och distributionsavtal som offentliggjordes den 20 september 2023. Avtalet avser utveckling och distribution av en kundanpassad version av OTS™, även kallad Custom OTS™, där Ortoma kommer att integrera kundens teknik i Ortoma Treatment Solution för höftledskirurgi.

Ortoma meddelade den 20 september 2023 att Bolaget tecknat ett utvecklings- och distributionsavtal med en global aktör. Avtalet avser utveckling och distribution av en kundanpassad version av OTS™ där Ortoma integrerar kundens teknik i Ortoma Treatment Solution för höftledskirurgi. Avtalet omfattar utvecklingsarbete, regulatoriska godkännanden och globala distributionsrättigheter exklusive Japan. Inom ramen för avtalet kan Ortoma erhålla milstolpsersättningar om sammanlagt 8 975 000 amerikanska dollar som betalning för utvecklingsarbete och regulatoriska godkännanden. Milstolpsersättningar för utvecklingsarbetet är villkorade av uppfyllda acceptanskriterier. Sedan tidigare har Ortoma erhållit en milstolpsersättning om 950 000 dollar vilken erhölls i november 2023. De marknader för vilka Ortoma kan få ersättning för regulatoriska godkännanden omfattar USA, EU, Storbritannien och Australien.

Ortoma har nu levererat ytterligare en del av utvecklingen samt uppfyllt acceptanskriterier enligt avtalet och erhåller därför en milstolpsersättning om 1 507 500 amerikanska dollar. Milstolpsersättningen kommer att redovisas i andra delårsrapporten för 2024.

Ortoma har utvecklat produkten Ortoma Treatment Solution (OTS™) som används för ortopediska ingrepp och som för höftledskirurgi kallas OTS™ Hip. Systemet inkluderar OTS™ Hip Plan och OTS™ Hip Guide för preoperativ planering, intraoperativ navigering och postoperativ uppföljning av kirurgiska ingrepp för höftledsimplantat. Systemets unika mjukvara bygger på bland annat artificiell intelligens och möjliggör förbättrad noggrannhet, effektivitet och kirurgiskt resultat. Affärsmodellen bygger på försäljning av hårdvara, återkommande intäkter från mjukvarulicenser och engångsartiklar samt betalning per behandling.

För mer information om samarbetet hänvisas investerare till Ortomas pressmeddelande den 20 september: https://ortoma.com/mfn_news/ortoma-tecknar-avtal-for-ots-med-globalt-ortopedibolag/

Ortoma – Improved Performance

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.