Ortoma erhåller första order på OTS[TM] Hip om sammanlagt ca 1,6 MSEK

Publicerat 6 Oct, 2022

 

Ortoma AB (publ) ("Ortoma" eller "Bolaget") framgångar fortsätter då Bolaget nu erhållit sin första order på OTS™ Hip systemet med ett ordervärde om ca 1,6 MSEK. Ortoma har arbetat intensivt med lanseringen i Japan där Bolagets samarbetspartner nu lagt två ordrar, motsvarande ett värde om ca 1,6 MSEK för leverans under hösten 2022. Ordrarna avser dels OTS Hip™ systemet, dels servicedelar med leverans under hösten.

 

Idag kan Ortoma meddela att Bolaget erhållit sina första ordrar på det banbrytande ortopedkirurgiska systemet OTS™ Hip samt servicedelar för systemet från Ortomas strategiska samarbetspartner i Japan.  Kunden, en global aktör som Ortoma ingick ett avtal med i december 2021, (pressmeddelande 2021-12-21) har arbetat intensivt tillsammans med Bolaget med avsikt att lansera Ortomas unika lösning för AI-assisterad ortopedisk kirurgi av höftledsimplantat. Som en del av lanseringen kommer partnern att utvärdera produkterna kliniskt under en initial pilotperiod om 6 månader. Om den är tillfredsställande kommer samarbetspartnern att fatta beslut om en fullskalig marknadslansering på den japanska marknaden.

Linus Byström, VD för Ortoma, kommenterar:

"Vi är mycket glada för vårt samarbete i Japan och omfattande insatser samt investeringar görs från båda parter för att genomföra pilotperioden med mål om marknadslansering i Japan. Ordern som motsvarar ett introduktionspris för pilotperioden visar på engagemanget från vår samarbetspartner och att vi har en mycket attraktiv produkt. Jag ser fram emot att dela vidare uppdateringar om framgångarna i samarbetet."

Avtalet som tecknades i december inkluderar de kommersiella villkoren för de exklusiva distributionsrättigheterna i Japan för OTS för höftledskirurgi, inklusive produkterna OTS Hip Plan och OTS Hip Guide. Avtalet gäller inledningsvis för en period av sju år. Samarbetspartnern och andra dotterbolag inom koncernen har rätt att förhandla utvidgning av det strategiska partnerskapet till andra kirurgiska områden i Japan såväl som till andra globala marknader.

Ortoma – Improved Performance

Denna information är sådan som Ortoma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2022.

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.