Ortoma erhåller för CE certifiering för ryggmodul

Publicerat 23 Apr, 2021

Ortoma har erhållit CE-certifiering för sin ryggmodul OTS Spine Plan, som nu inkluderas i plattformen Ortoma Treatment Solution (OTS). Ryggmodulen är en lösning för pre-operativ planering av ryggkirurgi. OTS-plattformen är ett kirurgiskt system som assisteras av AI (Artificiell Intelligens) för förbättrad noggrannhet och effektivitet samt förbättrat kirurgiskt resultat. 

 

CE-certifieringen för OTS Spine Plan är godkänd av Notifierat Organ och den CE-märkta produkten är godkänd för klinisk användning. Det kirurgiska systemet OTS innefattar nu CE-märkta produkter för höftledskirurgi och ryggkirurgi. OTS för höftledskirurgi har dessutom FDA 510(k)-godkännande för marknadsföring i USA.

"OTS Spine Plan är en viktig utökning av OTS och bevisar den AI assisterade plattformens skalbarhet och flexibilitet. Med den CE-märkta produkten är vi redo att ta nästa steg och erbjuda produkten för klinisk användning" säger Linus Byström, vd för Ortoma.

Den CE-märkta ryggmodulen utökar marknadspotentialen för OTS väsentligt. Den globala marknaden för ryggkirurgi uppskattas nå 14,3 miljarder USD under 2022, en ökning från 10,8  miljarder USD under 2017, en genomsnittlig årligt ökning med 5,8 %. Faktorer som driver industrin innefattar ökad förekomst av ryggsjukdomar, tillgänglighet av minimal-invasiva kirurgiska tekniker för ryggoperationer samt ökad förekomst av minimal-invasiv ryggkirurgi i vården. Ryggmodulen är byggd på OTS-plattformen som assisteras av AI och är framtagen för att hantera utmaningarna på marknaden för ryggkirurgi.

 

Ortoma – Improved Performance
 

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.