Ortoma erhåller besked om beviljat patent i Europa för OTS Plan

Publicerat 22 Mar, 2023

Ortoma AB (publ) (”Ortoma” eller ”Bolaget”) har fått besked från den europeiska patentmyndigheten (EPO) att de idag har beviljat Ortomas patentansökan avseende Bolagets koncept för pre-operativ planering, OTS™ Plan. Patentet utgör ett strategiskt skydd för Ortomas produkt OTS™ Plan som är viktigt inför kommersialisering på den europeiska marknaden.

Idag har den europeiska patentmyndigheten EPO meddelat Ortoma besked om att Bolagets patentansökan godkänts. Patentansökan avser Bolagets unika koncept för pre-operativ planering som går ut på att systemet analyserar datan från patientens uppmätta anatomi och föreslår lämpligt implantat för pre-operativ planering av höft, knä eller axlar. Patentfamiljen är sedan tidigare skyddad i bland annat USA och flera länder i Europa, däribland Storbritannien. Patentet kommer att gälla till och med augusti 2033.

”Det är glädjande att vi erhåller patentskydd från EPO då Europa är en viktig marknad för oss. Vi arbetar aktivt med vår globala patentstrategi för att maximera skyddet för våra innovationer på alla de marknader som vi bedömer är strategiskt viktiga för Ortoma.”, kommenterar VD Linus Byström.

Ortoma – Improved Performance

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.