Ortoma beviljas patent i USA

Publicerat 16 Mar, 2021

Ortoma har erhållit ytterligare patent utfärdat av US Patent and Trademark Office (USPTO). Patentet avser Ortoma Guide, som är en del av det innovativa operationssystemet Ortoma Treatment Solution (OTS), och skyddar systemet med ingående tillbehör för navigerad kirurgi.

Patentet kompletterar bolagets patentskydd för OTS i USA och omfattar alla typer av implantat. Uppfinningen som skyddas av patentet är en av bolagets grundteknologier för operationssystemet OTS, och används för att guida implantat med hög precisionen under operation. Patentet omfattar även tillbehör för OTS, som lanserades under föregående år och som medför att förberedelsetiden för att använda systemet under operation drastiskt minskar. 

Patentet beviljades den 16 mars 2021 och är giltigt till oktober 2033 under förutsättning att förnyelseavgifter betalas.

 

Ortoma – Improved Performance

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.