Ortoma avslutar utbildning för kirurger inför pilotperioden i Japan

Publicerat 7 Nov, 2022

 

Ortoma AB (publ) ("Ortoma" eller "Bolaget") har nyligen anordnat ett framgångsrikt utbildningstillfälle för inflytelserika japanska ortopedkirurger specialiserade på assisterad kirurgi som en del i pilotperioden inför marknadslansering. Utbildningen förbereder kirurgerna inför den kommande pilotperioden och gav Ortoma viktig användarfeedback för framtida produktutveckling.

 

Idag kan Ortoma meddela att Bolaget nyligen har anordnat ett framgångsrikt utbildningstilfälle med Ortomas OTS™ Hip system för ledande japanska ortopedkirurger. Utbildningen syftade till att se till att kirurgerna är väl förberedda för att kunna använda OTS Hip-tekniken under en klinisk pilotutvärderingsperiod pilotperioden på upp till sex månader i Japan. Ortoma har tidigare meddelat att bolaget har fått beställningar på OTS Hip-systemet (pressmeddelande 2022-10-06) som ska användas under denna period.

Utbildningen hölls vid Tampere Surgical Educational Centre i Finland, ett ledande center för forskning och utveckling där företag, kirurger så väl som studenter har möjlighet att testa kirurgiska metoder och system under förhållanden som simulerar en riktig operationssal. Kirurgerna fick möjlighet att använda OTS Hip i en riktig operationsmiljö, vilket är ett viktigt steg inför leveransen av systemen till Japan.

Linus Byström, VD för Ortoma, kommenterar:

"Det faktum att vi nu har genomfört ett framgångsrikt utbildningstillfälle med ledande ortopediska kirurger som kunde öva på att använda vårt banbrytande OTS™-höftsystem är värdefullt eftersom det förkortar uppstartstiden för kirurgerna att börja använda det kliniskt. Det banar väg för att de system som vi nu levererar snabbt ska kunna användas och utvärderas under en pilotperiod på högst sex månader. Utbildningen gav också ett givande utbyte där vi fick bra feedback om marknadens behov, vilket är mycket användbart för framtida produktutveckling." 

Ortoma – Improved Performance

  

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.