Ortoma AB utser M&A-rådgivare

Publicerat 2 May, 2019

Ortoma AB har utsett MedWorld Advisors (www.medworldadvisors.com) till M&A-rådgivare (dvs. rådgivare vid företagstransaktioner) för att bistå bolaget och styrelsen med hantering, utvärdering av, samt förhandlingar med, eventuella uppköpare eller industriella samarbetspartners. 

Ortoma AB har under det senaste året knutit en rad kontakter och fört samtal med potentiella industriella samarbetspartners som ett led att ta bolagets produkt Ortoma Treatment Solution till marknaden. MedWorld Advisors kommer att ta över de kontakter som byggts upp av bolaget, bredda och intensifiera arbetet med utvärdering av, samt förhandlingar med, eventuella uppköpare eller industriella samarbetspartners.

Linus Byström, vd, kommenterar: "Vi har under en tid utvärderat olika M&A-rådgivare för att bistå bolaget i förhandlingar. MedWorld Advisors är specialiserade i att bistå små och medelstora medtech bolag, och har valts eftersom de är representerade i Europa, USA, och Asien, i kombination med att de har mångårig egen praktisk erfarenhet av M&A-transaktioner både som köpare och säljare."

Ortoma Treatment Solution™ – noggrann planering och precis kirurgi.

Denna information är sådan information som Ortoma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2019.

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.