Ortoma AB senarelägger årsstämma

Publicerat 18 Apr, 2019

Ortoma AB meddelar härmed att bolagets årsstämma senareläggs och är nu planerad att hållas den 28 juni 2019 i Göteborg. Plats för årsstämma och för publicering av fullständig årsredovisning kommer att presenteras senast i samband med kallelse till årsstämma. 

Bakgrunden till senareläggningen av årsstämman är att bolagets ledning är inbjudna att presentera bolaget, Ortoma Treatment Solution och framtidsvisioner för ledande europeiska ortopeder med erfarenhet av guidad kirurgi. Mötet anordnas av det bolag som Ortoma nyligen tecknade ett exklusivitetsavtal med och är ett led i utvärderingen potentiellt samarbete mellan bolagen.

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.