Ökad klinisk användning av Ortoma Treatment Solution™ efter framgångsrikt samarbete med nyckelklinik

Publicerat 19 Dec, 2016

Ett beslut har fattats att Ortoma AB levererar det första systemet efter att lyckade tester har genomförts på ortopedkliniken i Lindesberg. Systemet kommer att utvärderas i ett projekt, som startats i Örebro län inom ramen för regeringens satsning på testbäddar i Sverige. Professor och överläkare Per Wretenberg har arbetat i nära samarbete med Ortoma för att utveckla systemet, för att kunna implementera det som första system på ett verklighetslaboratorium i Lindesberg.

Ortomas planerings- och navigationssystem gör det möjligt för varje kirurg att fortsätta använda normal kirurgisk utrustning, eftersom Ortomas system är utvecklat för att stödja alla tillgängliga implantatsystem på marknaden. Målet med systemet är att förbättra mätbarheten och öka vårdkvaliteten utan att förlänga operationstiden. Efter en utvärderingsperiod planeras Ortomas system att nå ut till fler kliniker i Sverige och globalt.

I februari 2016 introducerades Ortomas digitala system för planering och navigering inom ortopediska operationer i samarbete med Professor Wretenberg, för personal från olika avdelningar på Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ). Ett beslut togs att systemet skulle installeras på ortopedkliniken i Lindesberg för att möjliggöra en klinisk utvärdering av Ortomas system.

  • En rad åtgärder initierades för att på ett enkelt sätt implementera Ortomas planeringsprogram på regionens samtliga datorer och utnyttja det normala flödet för hämtning av röntgeninformation (enligt de lokala rutinerna tillsammans med IT/Röntgen i Örebro län).

  • Personalen på Sterilenheten utbildades i hanteringen av samtliga instrument som ingår i OTS för att passa in i det normala operationsflödet med befintliga implantatsystem och verktyg.

Efter genomgång av uppdukningsprocesser med operationspersonalen har man konstaterat att Ortoma fungerar väl inom de normala processerna för en patientoperation.

  • Installation av mätutrustningen i operationssal har genomförts tillsammans med personal från den Medicintekniska avdelningen (MTA). Utfallet har påvisat att Ortomas utrustning samverkar väl med den övriga utrustningen i operationsrummet vilket medför att det normala operationsförfarandet kan användas.

Sammanfattningsvis har alla tester samt förberedelsearbetet skapat mycket goda förutsättningar för en framgångsrik implementering av Ortoma Treatment Solution™(OTS) i kommande utvärderingar inom patientbehandlingar vid Lindesberg.

Svenska Ortoma har utvecklat och CE-certifierat ett positioneringssystem för höftledsoperationer. Från att tidigare behövt utföra operationer manuellt, kan nu kirurger placera in protesen i realtid i förhållande till sin i förväg 3D planerade målposition. Målet är att öka precisionen och således förbättra utfallet vid patientbehandlingar. Förhoppningen är att systemet skall kunna spara stora kostnader för sjukvården och samhället.

För vidare information hänvisas till Professor Gunnar Németh, styrelseordförande i Ortoma AB. E-post [email protected],mobil 070-529 20 00

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.