Nyemissionen övertecknad

Publicerat 12 Feb, 2016

Ortoma har under januari – februari genomfört en nyemission. Samtliga A-aktier tecknades av Roy Forslund. Emissionen av B-aktier blev tecknad till drygt 189 procent. Emissionen var en företrädesemission och tecknades till drygt 98 procent med stöd av teckningsrätter, vilket innebär att de som tecknat utan stöd av teckningsrätter inte kan förvänta sig någon tilldelning. Totalt tillförs bolaget 15,2 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 200 000 kronor.

"Det är mycket roligt att vi fått sådant stöd av våra aktieägare. Att en sådan stor del av våra befintliga aktieägare deltog i emissionen visar att de har förtroende för vårt arbete med att utveckla operationssystemet Ortoma Treatment SolutionTM ", säger VD Matts Andersson. "Nu arbetar vi med slutfasen av CE-certifieringen av delsystemet Ortoma GuideTM. Då certifiering är klar kommer systemet att testas kliniskt på patient vilket känns väldigt spännande".

Emissionen av 433 894 aktier innebär att Ortoma har 11 311 258 aktier efter det att emissionen registrerats på Bolagsverket, vilket beräknas ske i början av mars månad. I samband med att registreringen blir gjord kommer handeln i BTA att upphöra. Genom emissionen ökar aktiekapitalet i Ortoma från 1 196 510,04 kronor till 1 244 238,38 kronor.

För ytterligare information om nyemissionen kontakta VD Matts Andersson, tel. 070-821 70 51 eller via mail [email protected].

Om Ortoma AB

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Bolagets operationssystem, OTS™ (Ortoma Treatment Solution) underlättar för kirurger att inför operation mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem ger patienten möjligheten till ett bättre operationsutfall, höjer kvaliteten på utförda ingrepp och minskar antalet omoperationer. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS™ kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år 42 600 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Ortoma har cirka 700 aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget.

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.