Marknadslansering initieras i Japan och Ortoma erhåller 2 miljoner dollar för exklusiva distributionsrättigheter av OTS™ Hip

Publicerat 24 May, 2023

Ortoma AB (publ) (”Ortoma” eller ”Bolaget”) meddelar idag att pilotperioden för den kliniska utvärderingen av OTS™ Hip i Japan är avslutad. Pilotperioden var ett led i det avtal som Ortoma ingick med Johnson & Johnson K.K. i december 2021 avseende lansering av Ortomas unika lösning för AI-assisterad ortopedisk kirurgi av höftledsimplantat på den japanska marknaden. Pilotperiodens avslut medför att Ortoma erhåller en engångsavgift om 2 miljoner dollar från Johnson & Johnson K.K. för de exklusiva distributionsrättigheterna av OTS™ Hip i Japan. Nu kommer Ortoma tillsammans med kunden att arbeta för en bred marknadslansering och distribution av OTS™ Hip i Japan.

Ortoma tecknade i december 2021 ett avtal med Johnson & Johnson K.K. för exklusiva distributionsrättigheter av Ortoma Treatment Solution för höftledskirurgi i Japan. I avtalet inkluderades en pilotperiod där Johnson & Johnson K.K. skulle utvärdera produkterna kliniskt innan lansering på den japanska marknaden. Utvärderingen genomfördes efter att Ortoma erhöll nödvändiga regulatoriska godkännanden för OTS™-produkterna. Pilotperioden har avslutats med goda resultat och Ortoma erhåller 2 miljoner dollar som engångsavgift för de exklusiva distributionsrättigheter av OTS™ Hip som Johnson & Johnson K.K. tilldelas i Japan. Nu inleder Ortoma tillsammans med kunden arbetet för en bred marknadslansering och distribution av OTS™ Hip i Japan.

Intäkterna vid distribution av produkterna kommer att vara en kombination av intäkter från försäljning av systemhårdvara, årliga återkommande licensintäkter per system för mjukvara samt försäljning av förbrukningsvaror per operation. Ortoma kommer att ansvara för service av OTS™ Hip i Japan via en lokal tredjepartsorganisation.

”Godkännandet för pilotperioden, marknadslanseringen i Japan och betalningen på 2 miljoner dollar är ett bevis för Ortoma på att vår produkt uppfyller de höga krav som ställs på den strategiskt viktiga japanska marknaden. Detta är en betydande milstolpe för Ortoma och vi är övertygade om att vår produkt kommer att skapa stort värde för kirurger och vara till betydande nytta för patienter som behöver höftledsproteser. Vi är glada över det strategiska samarbetet ser fram emot att se Ortomas unika lösning distribueras på den japanska marknaden. Ortoma tar nu ytterligare steg i sin kommersialisering.”, kommenterar VD Linus Byström.

Mer om avtalet
Avtalet inkluderar de kommersiella villkoren för de exklusiva distributionsrättigheterna i Japan för OTS™ Hip som inkluderar produkterna OTS™ Hip Plan och OTS™ Hip Guide. Avtalet gäller inledningsvis för en period av sju år. Johnson & Johnson K.K. och andra dotterbolag inom koncernen har rätt att förhandla utvidgning av det strategiska partnerskapet till andra kirurgiska områden i Japan såväl som till andra globala marknader.

Johnson & Johnson K.K. är en del av Johnson & Johnson bolagsfamilj och distribuerar enligt överenskommelse höftledsimplantat som tillverkas av DePuy Synthes, Johnson & Johnsons ortopedibolag.

Ortoma – Improved Performance

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.