Infotech i Väst AB har förvärvat 150 000 A-aktier

Publicerat 6 May, 2015

Ortoma har mottagit information om att Infotech i Väst AB, som ägs av entreprenören Roy Forslund, förvärvat 150 000 A-aktier av Ortnova Intressenter AB.

Ortoma AB, noterat på AktieTorget, har erhållit information om att Infotech i Väst AB förvärvat
150 000 A-aktier av Ortoma från Ortnova Intressenter AB. Infotech i Väst AB kontrolleras av entreprenören Roy Forslund, som har lång erfarenhet av att driva IT-bolag och är verksam inom sektorn. Som tidigare meddelats förvärvade Infotech i Väst AB under mars månad 344 250 B-aktier.

Efter genomförd transaktion uppgår Infotech i Väst ABs innehav i Ortoma till 150 000 A-aktier och 919 981 B-aktier, motsvarande 10,07 procent av kapitalet och 12,05 procent av antalet röster. Efter transaktionen uppgår Ortnova Intressenter ABs innehav i Ortoma till 185 000 B-aktier, motsvarande 1,74 procent av kapitalet och 0,92 procent av antalet röster.

–          Vi har tidigare förmedlat att vår bedömning är att Roy Forslund kommer att bli en strategiskt viktig aktieägare i Ortoma då han har kompetens att förstå verksamheten och har deklarerat ett långsiktigt engagemang i bolaget. Förvärvet av 150 000 A-aktier stärker denna uppfattning ytterligare, säger Håkan Sterner, t.f. VD och CFO i Ortoma AB.

För mer information, vänligen kontakta:
Håkan Sterner, t.f. VD och CFO
Telefon: 031-786 5163 eller 070-810 1095
E-post: [email protected]

Om Ortoma AB

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Bolagets operationssystem, OTS™ (Ortoma Treatment Solution) underlättar för kirurger att inför operation mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem ger patienten möjligheten till ett bättre operationsutfall, höjer kvaliteten på utförda ingrepp och minskar antalet omoperationer. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS™ kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år 42 600 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Ortoma har cirka 700 aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget.

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.