Grundare Matts Andersson blir ny VD i Ortoma AB

Publicerat 1 Oct, 2015

Styrelsen i Ortoma AB har utsett Matts Andersson till ny VD i Ortoma AB (“Ortoma”). Andersson är grundare av och storägare i bolaget och har drivit utvecklingen av OTSTM, Ortoma Treatment Solution. Matts Andersson tillträder som vd den 1 oktober 2015 och kommer även fortsättningsvis att ansvara för utvecklingen av produkten. Den administrativa funktionen förstärks med en VD assistent.

Dr. Matts Andersson är innovatören bakom och grundaren av Ortoma. Andersson är välkänd och erkänd för sina insatser inom tandvården som innovatör av Procera-systemet, ett världsledande varumärke med verksamhet hos Nobel Biocare AB. Förutom ansvar för den tekniska utvecklingen var Andersson starkt engagerad i den internationella lanseringen av både Procera och Nobel Guide. Den senare produkten är ett oralkirurgiskt planerings- och guidesystem.

Andersson är även Adjungerad Professor vid Chalmers tekniska högskola. Matts Andersson övertar rollen som VD från den tillförordnade VD:n Håkan Sterner med start den 1 oktober 2015.

–           Ortoma står inför en spännande period där bolagets produkt OTSTM, Ortoma Treament Solution, snart är redo för marknadslansering. Som tidigare kommunicerats har vi inför detta arbete haft för avsikt att tillsätta en VD med internationell lednings- och säljerfarenhet. Matts är rätt person för detta arbete och som grundare av bolaget finns det ingen som är mer införstådd i våra produkter. Jag vill sist av allt rikta ett varmt tack till Håkan Sterner för sitt engagemang och det arbete han gjort under sin tid som tillförordnad VD, säger Gunnar Németh, styrelseordförande i Ortoma AB.

För mer information, vänligen kontakta:
Gunnar Németh, styrelseordförande i Ortoma AB
Telefon: 070-529 20 00
E-post: [email protected]

Matts Andersson, VD i Ortoma AB
Telefon: 070-821 70 51
E-post: [email protected]

Om Ortoma AB

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Bolagets operationssystem, OTS™ (Ortoma Treatment Solution) underlättar för kirurger att inför operation mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem ger patienten möjligheten till ett bättre operationsutfall, höjer kvaliteten på utförda ingrepp och minskar antalet omoperationer. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS™ kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år 42 600 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Ortoma har cirka 700 aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget.

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.