Nomination Committee

Corporate Information IRListing Regulation NewsNomination CommitteeRegulatorySwedish
REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE, FÖRSLAG TILL STYRELSE OCH MOTIVERAT YTTRANDE TILL ÅRSSTÄMMAN I ORTOMA AB DEN 29 MAJ 2024

REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE, FÖRSLAG TILL STYRELSE OCH MOTIVERAT YTTRANDE TILL ÅRSSTÄMMAN I ORTOMA AB DEN 29 MAJ 2024

Allmänt om valberedningenPå årsstämman den 31 maj 2023 fastställdes att valberedningen i Ortoma AB ska utgöras av...