Listbyte 2023

Ortoma mot Nasdaq First north

Ortoma noterades 2014 på Spotlight Stock Market och har sedan noteringen utvecklats kraftigt och nu nått en fas av kommersialisering. I samband med denna fas bedömer bolaget att det är dags för nästa steg även på börsen. Den 20 februari 2023 bytte därför Ortoma lista till Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Genom byte av handelsplats till Nasdaq First North Growth Market avser Ortoma att nå ett bredare investerarkollektiv med privata, professionella, lokala och internationella investerare samt öka allmänhetens kännedom om Bolaget. Detta bedöms kunna främja likviditeten i aktien och därmed en stabil kursutveckling

Första dag för handel på Nasdaq First North var den 20 februari 2023. Ortomas aktie handlas fortsatt med ISIN-kod SE0005676103 och under kortnamnet ORTB. I samband med listningen på Nasdaq First North har Ortoma utsett Redeye AB till Bolagets Certified Adviser.

Styrelseordförande Gunnar Németh om listbytet

I samband med listbytet intervjuades styrelseordförande Gunnar Németh om styrelsens syn på listningen på Nasdaq First North och kommenterade varför Ortoma tar steget vidare till en ny handelsplats.

VD Linus Byström kommenterar

”Ortoma har utvecklats snabbt senaste åren och har nu nått en mognadsnivå där vi nu är i en kommersialiseringsfas som kommer leda till förbättrad kvalitet i vården av patienter som får ortopediska implantat. Vi tar nu ytterligare ett viktigt steg på vår tillväxtresa genom att flytta från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Growth Market. Jag vill passa på att tacka mitt team och våra rådgivare som hjälpt oss nå denna viktiga milstolpe.”

Dokument

Investment highlights

K
L
Globalt strategiskt partnerskap

Inom området för exklusiva distributionsrättigheter av Ortoma Treatment Solution för höftledskirurgi i Japan. I oktober 2022 lades den första ordern inom ramarna för det strategiska samarbetet till ett värde om ca 1,6 MSEK. Om samarbetspartnern efter en pilotperiod om sex månader är nöjd med Ortomas produkt har de rätt att förhandla utvidgning av partnerskapet till andra kirurgiska områden i Japan såväl som till andra marknader globalt. Avtalet tillsammans med en nyligen tecknad överenskommelse om ett term sheet för globala distributionsrättigheter, utgör centrala möjligheter att exportera Ortomas produkter globalt med fokus på SaaS (Software as a Service) och ARR (Annual Recurring Revenue).

Läs mer om samarbetsavtalet
Läs mer term sheet

K
L
Unik produkt

Ortomas system OTS™ kombinerar pre-operativ automatisk 3D-planering, navigering av kirurger i realtid och post-operativ uppföljning i ett. Bolagets planerings-och navigationssystem är patenterade och godkända för användning inom ortopedisk kirurgi. Tillsammans med den AI-baserad analysen skapar OTS™ ett tidseffektivt hjälpmedel som med hög precision bistår kirurger. Detta är något som Ortoma är ensamma om att erbjuda marknaden inom proteskirurgi.

K
L
Globalt växande marknad

Marknadstillväxten inom ortopedin drivs av införandet av avancerad teknik, avancerade material samt en stigande genomsnittsålder. Ett dominerande område inom ortopedisk kirurgi, där Ortomas system kan användas, är totala höftledsplastiker som under 2021 globalt omsatte cirka 6,9 miljarder USD med en bedömd ackumulerad tillväxt om cirka 5 procent fram till 2028. I USA, som är den ensamt största marknaden inom detta område, genomförs cirka 450 000 höftledsplastiker årligen.

K
L
Mindre lidande och lägre samhällskostnader
Ortomas produkter möjliggör bättre kirurgiska resultat, bättre kvalitet på de ingrepp som utförs och i förlängningen ett minskat antal reoperationer. Detta leder till mindre lidande för patienter, ökad produktivitet inom sjukvården och lägre samhällskostnader.