Listbyte 2023

Ortoma mot Nasdaq First north

Ortoma noterades 2014 på Spotlight Stock Market och har sedan noteringen utvecklats kraftigt och nu nått en fas av kommersialisering. I samband med denna fas bedömer bolaget att det är dags för nästa steg även på börsen. Den 20 februari 2023 bytte därför Ortoma lista till Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Genom byte av handelsplats till Nasdaq First North Growth Market avser Ortoma att nå ett bredare investerarkollektiv med privata, professionella, lokala och internationella investerare samt öka allmänhetens kännedom om Bolaget. Detta bedöms kunna främja likviditeten i aktien och därmed en stabil kursutveckling

Första dag för handel på Nasdaq First North var den 20 februari 2023. Ortomas aktie handlas fortsatt med ISIN-kod SE0005676103 och under kortnamnet ORTB. I samband med listningen på Nasdaq First North har Ortoma utsett Redeye AB till Bolagets Certified Adviser.

Styrelseordförande Gunnar Németh om listbytet

I samband med listbytet intervjuades dåvarande styrelseordförande Gunnar Németh om styrelsens syn på listningen på Nasdaq First North och kommenterade varför Ortoma tar steget vidare till en ny handelsplats.

VD Linus Byström kommenterar

”Ortoma har utvecklats snabbt senaste åren och har nu nått en mognadsnivå där vi nu är i en kommersialiseringsfas som kommer leda till förbättrad kvalitet i vården av patienter som får ortopediska implantat. Vi tar nu ytterligare ett viktigt steg på vår tillväxtresa genom att flytta från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Growth Market. Jag vill passa på att tacka mitt team och våra rådgivare som hjälpt oss nå denna viktiga milstolpe.”

Dokument

Investment highlights

K
L
Globala strategiska partnerskap

Ortoma har etablerat globala strategiska partnerskap som omvandlar Ortoma från ett utvecklingsbolag till ett kommersiellt bolag med fokus på SaaS och ARR. Bolaget har ingått ett avtal med en av de största globala aktörerna inom ortopedisk kirurgi för exklusiva distributionsrättigheter av Ortoma Treatment Solution för höftledskirurgi i Japan. Ortoma meddelade i maj 2023 att pilotperioden för den kliniska utvärderingen av OTS™ Hip i Japan var avslutad. Pilotperioden var ett led i det avtal som Ortoma ingick med Johnson & Johnson K.K. i december 2021 avseende lansering av Ortomas unika lösning för AI-assisterad ortopedisk kirurgi av höftledsimplantat på den japanska marknaden. Pilotperiodens avslut medförde att Ortoma erhöll en engångsersättning om 2 miljoner dollar från Johnson & Johnson K.K. för de exklusiva distributionsrättigheterna av OTS™ Hip i Japan. Pilotperiodens avslut markerade starten för en bred marknadslansering och distribution av OTS™ Hip i Japan.

I september 2023 meddelade Ortoma att Bolaget tecknat ett globalt utvecklings- och distributionsavtal med en stor global aktör inom området för en kundanpassad version av OTS™ Hip, Custom OTS. Överenskommelsen gav Ortoma erhöll i samband med undertecknande av avtalet en ersättning om 750 000 amerikanska dollar. Bolaget kommer också att erhålla milstolpsbetalningar om totalt 8 225 000 amerikanska dollar under förutsättning att utvecklingssteg uppnås och regulatoriska godkännanden erhålls. Sammanlagt kan Bolaget erhålla motsvarande nästan 100 miljoner kronor i ersättning. Vid distribution av produkterna, får Ortoma årliga licensintäkter för mjukvara samt betalning för hårdvara och förbrukningsartiklar. Avtalet är en uppföljning av det term sheet som Ortoma tecknade i december 2022.

Avtalen utgör centrala möjligheter att exportera Ortomas produkter globalt med fokus på SaaS (Software as a Service) och ARR (Annual Recurring Revenue).

K
L
Unik produkt

Ortomas system OTS™ kombinerar pre-operativ automatisk 3D-planering, navigering av kirurger i realtid och post-operativ uppföljning i ett. Bolagets planerings-och navigationssystem är patenterade och godkända för användning inom ortopedisk kirurgi. Tillsammans med den AI-baserad analysen skapar OTS™ ett tidseffektivt hjälpmedel som med hög precision bistår kirurger. Detta är något som Ortoma är ensamma om att erbjuda marknaden inom proteskirurgi.

K
L
Globalt växande marknad

Marknadstillväxten inom ortopedin drivs av införandet av avancerad teknik, avancerade material samt en stigande genomsnittsålder. Ett dominerande område inom ortopedisk kirurgi, där Ortomas system kan användas, är totala höftledsplastiker som under 2021 globalt omsatte cirka 6,9 miljarder USD med en bedömd ackumulerad tillväxt om cirka 5 procent fram till 2028. I USA, som är den ensamt största marknaden inom detta område, genomförs cirka 450 000 höftledsplastiker årligen.

K
L
Mindre lidande och lägre samhällskostnader
Ortomas produkter möjliggör bättre kirurgiska resultat, bättre kvalitet på de ingrepp som utförs och i förlängningen ett minskat antal reoperationer. Detta leder till mindre lidande för patienter, ökad produktivitet inom sjukvården och lägre samhällskostnader.