Ortoma Treatment Solution™ (OTS)

 – Den nya generationens stöd vid höft- knä- och ryggoperationer

Ortoma Plan™ med 3D-visualisering

Ortoma Treatment Solution™ är ett integrerat system med två systemmoduler. En programvara för plane­ring av protesoperationer med 3D-grafik och ett mätsystem med kamera och navigationsutrustning för guidning under operation. Systemet kan liknas vid ett ”GPS-system” för kirurgi.

Målet med Ortoma Treatment Solution™ är att ge patienten ett bättre operationsutfall, höja kvaliteten på utförda ingrepp och minska antalet omoperationer. Genom att integrera kirurgisk planering med faktisk placering under operation bör möjligheten öka för att patienten skall återfå normal rörelseförmåga och biomekanik med ett nytt implantat.