Stort intresse för Ortomas optionsprogram med teckningsgrad 98,6 %

24 Feb 2015

I samband med Ortoma AB:s listningsemission i februari 2014 nyemitterades 1 500 000 teckningsoptioner av serie TO 1B. Sista dag för teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner var den 19 februari 2015. Totalt tecknades 98,6 procent av teckningsoptionerna vilket innebär att Ortoma tillförs cirka 7,6 MSEK efter emissionskostnader.

Totalt tecknades 1 478 860 teckningsoptioner, innebärande att 1 478 860 nya B-aktier registreras hos Bolagsverket. Ortoma tillförs därmed cirka 7,6 MSEK efter emissionskostnader. Antalet aktier i Ortoma kommer efter registrering hos Bolagsverket att uppgå till 10 627 364 stycken (varav 1 050 000 icke-listade A-aktier) och aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 169 010,04 SEK.

– Det är naturligtvis mycket glädjande att det har varit ett så stort intresse för nyttjande av teckningsoptionerna vilket innebär att Ortoma nu har goda förutsättningar att kunna arbeta vidare enligt plan, säger Bertil G. Larsson, VD i Ortoma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: 0431-47 17 00

E-post: [email protected]

Ortoma AB

Håkan Sterner, CFO, Ortoma AB

Telefon: 0708-10 10 95

E-post: [email protected]

 


This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.