Ortomas valberedning utsedd

06 Mar 2015

I enlighet med beslut på Årsstämma 2014 och inför Årsstämman som planeras till 21 maj 2015 har de tre största aktieägarna i Ortoma AB utsett sina representanter i valberedningen jämte bolagets styrelseordförande. Valberedningen består av:

  • Klementina Österberg, styrelsens ordförande
  • Matts Andersson, privat innehav, utsedd till valberedningens ordförande
  • Jesper Dahlgren, representerar GU Holding AB
  • Bo Rydlinger, representerar Ortnova Intressenter AB

Tillsammans innehar de tre största ägarna vid tidpunkten för utnämning av valberedning 64,9 % av bolagets totala antal röster.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

  1. förslag till ordförande vid årsstämman;
  2. förslag till antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt antalet revisorer;
  3. förslag till arvode till ordförande resp. ledamöter i styrelsen;
  4. förslag till arvode till revisorer;
  5. förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt val av revisorer;
  6. förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag.

Frågor besvaras av Klementina Österberg, styrelsens ordförande, på telefon 0704-40 11 90.

 

 


This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.