Ortoma: Infotech i Väst AB har förvärvat 150 000 A-aktier

06 May 2015

Se nyheten

Ortoma har mottagit information om att Infotech i Väst AB, som ägs av entreprenören Roy Forslund, förvärvat 150 000 A-aktier av Ortnova Intressenter AB.

Ortoma AB, noterat på AktieTorget, har erhållit information om att Infotech i Väst AB förvärvat
150 000 A-aktier av Ortoma från Ortnova Intressenter AB. Infotech i Väst AB kontrolleras av entreprenören Roy Forslund, som har lång erfarenhet av att driva IT-bolag och är verksam inom sektorn. Som tidigare meddelats förvärvade Infotech i Väst AB under mars månad 344 250 B-aktier.

Efter genomförd transaktion uppgår Infotech i Väst ABs innehav i Ortoma till 150 000 A-aktier och 919 981 B-aktier, motsvarande 10,07 procent av kapitalet och 12,05 procent av antalet röster. Efter transaktionen uppgår Ortnova Intressenter ABs innehav i Ortoma till 185 000 B-aktier, motsvarande 1,74 procent av kapitalet och 0,92 procent av antalet röster.

–          Vi har tidigare förmedlat att vår bedömning är att Roy Forslund kommer att bli en strategiskt viktig aktieägare i Ortoma då han har kompetens att förstå verksamheten och har deklarerat ett långsiktigt engagemang i bolaget. Förvärvet av 150 000 A-aktier stärker denna uppfattning ytterligare, säger Håkan Sterner, t.f. VD och CFO i Ortoma AB.

För mer information, vänligen kontakta:
Håkan Sterner, t.f. VD och CFO
Telefon: 031-786 5163 eller 070-810 1095
E-post: [email protected]

Om Ortoma AB

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Bolagets operationssystem, OTS™ (Ortoma Treatment Solution) underlättar för kirurger att inför operation mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem ger patienten möjligheten till ett bättre operationsutfall, höjer kvaliteten på utförda ingrepp och minskar antalet omoperationer. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS™ kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år 42 600 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Ortoma har cirka 700 aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget.


This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.