Ortoma AB: Ortoma har tecknat avtal med DePuy International för teknisk information

16 Nov 2018

Genom operationssystemet Ortoma Treatment Solution (OTS) är det möjligt att inför en operation planera i 3D placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Detta kräver att systemet innehåller teknisk information, implantatmallar, för de implantat som skall planeras.

Ortoma har nu tecknat avtal med DePuy International för att få tillgång till den tekniska information som krävs för att uppgradera OTS med implantatmallar från DePuy Synthes. Vi har för avsikt att i ett första skede uppgradera OTS med implantatmallar för vanligt förekommande system för höftimplantat.

DePuy International är ett företag inom Johnson & Johnson-koncernen och en av världens största leverantörer av ortopediska produkter för bl.a. höft-, knä- och ryggimplantat.

Linus Byström, vd, kommenterar: ”Avtalet möjliggör att vi kan möta marknadens efterfrågan av uppgradering av OTS med komponenter från DePuy Synthes. Det lägger också grunden för fortsatt utvärdering av OTS med implantatmallar från en global implantatleverantör. Sammantaget skapar detta obegränsade möjligheter att introducera systemet med vanligt förekommande implantat på världens största marknader för ledkirurgi.”

Ortoma Treatment Solution™ – noggrann planering och precis kirurgi.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ortomas vd Linus Byström eller styrelseordförande Gunnar Németh
e-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Ortoma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2018.

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment SolutionTM (OTS) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer – och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer – och därmed öka effektiviteten. Ortoma har cirka 1 600 aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi.

Dokument


This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.