Styrelse

 

Gunnar Németh (1952)

Styrelseordförande

RTEmagicC_2.jpg

Gunnar Németh är professor i ortopedisk kirurgi och är sedan 2013 styrelsemedlem i Ortoma. Dr. Németh har en MBA från Frankfurt School of Finance & Management. Dr. Németh är vice styrelseordförande i Capio-koncernen, Independent Director och styrelsemedlem i Swedish Hospital Partners och styrelseordförande i Scandinavian Robotic Surgery Group.

 

Prof. Tommy Hansson (1943)

Styrelseledamot och Chief Medical Officer

RTEmagicC_Tommy_Hansson_01.jpg

Tommy Hansson är professor emeritus vid avdelningen för ortopedi vid Göteborgs universitet och är sedan 2011 styrelseledamot i Ortoma. Dr. Hansson innehar posten Chief Medical Officer (CMO) i Ortomas ledningsgrupp och är tillika uppfinnare inom ryggimplantatområdet. Dr. Hansson har forskat om påverkan på ryggraden vid olika arbetssituationer, experimentellt och kliniskt, samt har publicerat cirka 200 publikationer i vetenskapliga tidskrifter, över 30 böcker eller bokkapitel och över 500 abstracts.

 

 

Roy Forslund (1967)

Styrelseledamot

Roy Forslund

Roy Forslund är huvudägare i Infotech i Väst AB, som bedriver aktiv utveckling av teknikintensiva bolag med stor potential i marknaden ur ett ägarperspektiv. Forslund har en lång erfarenhet av utveckling av bolag som verkar i branscher där innovativa affärsmodeller och ny teknik kan bidra till att påverka verksamheter till att uppnå stor framgång. Hans största styrkor är i affärsförståelsen och förmågan att se kopplingar och synergier, svåra att upptäcka och ofta värdefulla.

Matts Andersson (1948)

Styrelseledamot (Senior Advisor)

Matts-Andersson1

Dr. Matts Andersson är innovatören och grundaren av Ortoma och är verksam som Chief Technical Officer (CTO) i bolaget. Dr. Andersson är välkänd och erkänd för sina insatser inom tandvården som innovatör av Procera-systemet, ett världsledande varumärke och en verksamhet hos Nobel Biocare AB. Dr. Andersson är även Adjungerad Professor vid Chalmers tekniska högskola. Andersson är även ledamot i Ortomas styrelse.

 

 

 

 

 

Ledning

Linus Byström

Verkställande Direktör (VD)

 

Linus är verksam som VD i bolaget, han har en civ. ing. examen i elektroteknik med industriell ekonomi, från Lunds Tekniska Högskola. Han är också diplomerad inom European Patent Litigation från Université Robert Schuman (Strasbourg III). Tidigare erfarenheter omfattar bland annat chefskap för immaterialrättsavdelningen inom Nobel Biocare.

Dr. Andreas Pettersson

Chef Produktutveckling & Kundsupport, Produktchef

 

Dr. Andreas Pettersson har lång erfarenhet från utveckling av guidad kirurgi. Dr. Pettersson kommer från tidigare uppdrag som Medical Imaging Manager på Nobel Biocare. Dr. Pettersson disputerade inom medicinsk vetenskap på Karolinska Institutet 2011 och har publicerat flera vetenskapliga publikationer avseende noggrannhet inom guidad kirurgi.

 

 

Prof. Tommy Hansson

Chief Medical Officer (CMO)

RTEmagicC_Tommy_Hansson_01.jpg

Tommy Hansson är professor emeritus vid avdelningen för ortopedi vid Göteborgs universitet och är sedan 2011 styrelseledamot i Ortoma. Dr. Hansson innehar posten Chief Medical Officer (CMO) i Ortomas ledningsgrupp och är tillika uppfinnare inom ryggimplantatområdet. Dr. Hansson har forskat om påverkan på ryggraden vid olika arbetssituationer, experimentellt och kliniskt, samt har publicerat cirka 200 publikationer i vetenskapliga tidskrifter, över 30 böcker eller bokkapitel och över 500 abstracts.