Historik

Som en sann pionjär har Dr Matts Andersson alltid strävat efter att utveckla produkter för att uppnå en höjd livskvalité hos patienter. Efter en framgångsrik karriär inom Nobel Biocare, ett multinationellt företag inom dentalområdet, bildade Dr Matts Andersson Ortoma för att överföra sina erfarenheter från dentalområdet till ortopedisk kirurgi.

Fokus har varit och är fortfarande att utveckla ny teknik inom höftleds- knäleds och ryggkirurgi.

Baserat på tidigare erfarenheter startade Ortoma utvecklingen av ett pre-operativt planeringssystem för höftledskirurgi under 2011. Lösningen presenterades för ett antal kirurger och potentiella kunder inom ortopedi under 2012. Med stöd från flera mycket intresserade kirurger beslutades att satsa alla resurser på kirurgisk planering och navigering.

Det första steget är system för höftledsoperationer, därefter kommer liknande system att utvecklas för knäleds- och ryggoperationer.