Affärsmodell

Ortomas affärsmodell bygger på att utveckla produkter i nära samverkan med världsledande kliniker och akademisk spetsforskning samt erfarna utvecklingspartners.

Ortoma planerar att sälja och distribuera operationssystem och behandlingsmetoder till sjukhus och kliniker inom privat och offentlig ortopedisk vård.

Efter verifiering på marknaden är målet att etablera partneravtal inom fler segment och geografiska marknader.