Introduktion till Ortoma

Ortoma utvecklar operationssystem för planering och positionering av ledimplantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Målet med systemet är att öka effektiviteten hos kliniker, höja kvaliteten på utförda ingrepp och minska antalet omoperationer. Detta skulle kunna innebära att kostnaderna för klinikerna minskar, deras konkurrensförmåga stärks och möjligheterna hos patienterna att få ett bättre resultat efter operation ökar. 

Unik lösning för ledkirurgi

Ortomas huvudsystem Ortoma Treatment Solution™(OTS) är ett integrerat planerings- och mätsystem med mål att optimera operationsutfallet. Systemmodulen Ortoma Plan™ är ett pre-operativt planeringssystem som med 3D-grafik avser underlätta för kirurger att i 3D mäta in patientens anatomi och planera för val av implantat inför en operation. Den andra systemmodulen Ortoma Guide™ är ett guidesystem med kamera och navigationsutrustning som assisterar kirurgen vid placeringen av ett ledimplantat under operation.