Ortoma: Ortoma AB erhåller CE-certifikat för Ortoma Hip Guide™, därmed är Ortoma Treatment Solution™ redo för klinik

23 Feb 2016

Se pressmeddelande

 

Ortoma Hip Guide™ har erhållit CE-certifikat efter att samtliga krav avseende tester samt dokumentation av produkten är genomförda, vilket innebär att Ortoma kan introducera produkten för kirurger. Ortoma Hip Guide™ uppfyller därmed de krav som ställs på

Läs mer


Ortoma AB erhåller CE-certifikat för marknadsintroduktion av Ortoma Hip Plan™

03 Jul 2015

Se nyheten

Ortoma Hip Plan™ erhåller CE-certifikat, innebärande att Ortoma kan inleda marknadsföring och försäljning samt introducera produkten för kirurger. Produktens tekniska och kliniska dokumentation har genomgått granskning av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och uppfyller de krav som ställs på

Läs mer


Ortoma utser SP till certifieringsorgan för CE-märkning av sina produkter

16 Mar 2015

Ortoma har utsett SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås till nytt certifieringsorgan för CE-märkning av Ortomas produkter.

Det certifieringsorgan med vilket Ortoma sedan tidigare initierat arbetet med granskning och CE-märkning, har meddelat att man inte längre har möjlighet att uppfylla …

Läs mer