Ortoma AB: Ortoma har genomfört live-demonstrationer för industriella aktörer, ytterligare demonstrationer planerade

08 Jan 2019

Ortoma har under hösten färdigställt och verifierat en uppgraderad version av Ortoma Treatment Solution (OTS), som nu använts kliniskt för höftledsplastiker. Systemet har även använts vid livedemonstrationer för industriella aktörer. Ytterligare demonstrationer för asiatiska aktörer är planerade.

Operationer med benlängdsmätning

Läs mer


Ortoma AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Ortoma AB

20 Dec 2018

Den 20 december 2018 hölls bolagstämma i Ortoma AB. Vid stämman fattades bland annat följande beslut:

Val av styrelseledamöter

Peter Möller valdes som styrelseledamot

Jonny Nordqvist valdes som styrelseledamot

Göteborg den 20 december 2018

Ortoma AB

Styrelsen

För ytterligare information

Läs mer


Ortoma AB: Ortoma lanserar uppgraderingar inför livedemonstrationer med industriella aktörer

28 Nov 2018

Ortoma har under hösten färdigställt och verifierat en uppgraderad version av Ortoma Treatment Solution (OTS), som nu lanseras för klinisk användning. Systemet kommer under fjärde kvartalet användas vid livedemonstrationer för industriella aktörer

OTS lanseras med benlängdsmätning

Under hösten har fokus

Läs mer