Ortoma AB: Bokslutskommuniké 2018

26 Feb 2019

Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB avger härmed rapport för verksamhetsåret 2018.

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Tolv månader (2018-01-01 – 2018-12-31)
• Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 581 411 SEK (-7 …

Läs mer


Ortoma AB: Ortoma tar viktigt steg i en global satsning av OTS

26 Feb 2019

Ytterligare en stor leverantör av ortopediska implantat har ingått avtal med Ortoma

Ortoma har nu tecknat avtal även med Zimmer GmbH som erbjuder tillgång till den tekniska information som krävs för att uppgradera OTS med implantatmallar från Zimmer Biomet. Avtalet …

Läs mer


Ortoma AB: Ortoma beviljas patent i USA

15 Jan 2019

Ortoma har fått ytterligare patent utfärdat av US Patent and Trademark Office (USPTO). Patentet rör bolagets innovativa operationssystem Ortoma Treatment Solution (OTS), vilket enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer, och som möjliggör att

Läs mer