Ortoma AB meddelar rättelse av kommande finansiella rapporter

29 Apr 2019

Ortoma AB meddelar härmed att bolagets kommande finansiella rapporter har angivits felaktigt i bokslutskommunikén avseende räkenskapsåret 2018 som offentliggjordes den 22 februari 2019.

Kommande finansiella rapporter för år 2019

Delårsrapport 1, 2019                   2019-05-24

Halvårsrapport, 2019            …

Läs mer


Ortoma AB senarelägger årsstämma

18 Apr 2019

Ortoma AB meddelar härmed att bolagets årsstämma senareläggs och är nu planerad att hållas den 28 juni 2019 i Göteborg. Plats för årsstämma och för publicering av fullständig årsredovisning kommer att presenteras senast i samband med kallelse till årsstämma. 

Bakgrunden …

Läs mer


Elisabeth Liljensten avgår ur styrelsen på egen begäran

17 Apr 2019

Ortoma AB meddelar härmed att styrelseledamoten Elisabeth Liljensten avgår ur styrelsen på egen begäran. Elisabeth har fått ändrade familjeförhållanden och har därför avsagt sig uppdraget som styrelseledamot i bolaget. 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ortomas vd Linus Byström eller styrelseordförande …

Läs mer