Ortoma AB utser M&A-rådgivare

02 May 2019

Ortoma AB har utsett MedWorld Advisors (www.medworldadvisors.com) till M&A-rådgivare (dvs. rådgivare vid företagstransaktioner) för att bistå bolaget och styrelsen med hantering, utvärdering av, samt förhandlingar med, eventuella uppköpare eller industriella samarbetspartners. 

Ortoma AB har under det senaste året knutit en …

Läs mer


Ortoma AB meddelar rättelse av kommande finansiella rapporter

29 Apr 2019

Ortoma AB meddelar härmed att bolagets kommande finansiella rapporter har angivits felaktigt i bokslutskommunikén avseende räkenskapsåret 2018 som offentliggjordes den 22 februari 2019.

Kommande finansiella rapporter för år 2019

Delårsrapport 1, 2019                   2019-05-24

Halvårsrapport, 2019            …

Läs mer


Ortoma AB senarelägger årsstämma

18 Apr 2019

Ortoma AB meddelar härmed att bolagets årsstämma senareläggs och är nu planerad att hållas den 28 juni 2019 i Göteborg. Plats för årsstämma och för publicering av fullständig årsredovisning kommer att presenteras senast i samband med kallelse till årsstämma. 

Bakgrunden …

Läs mer