Ortoma erhåller kvalitetscertifikat

10 Sep 2014

Ortoma har granskats och erhållit ett ISO 13485-certifikat. ISO 13485 är en global standard inom kvalitetsledning som beskriver processer och dokumentation som krävs för att leverera medicintekniska produkter till sjukvården. Certifikatet har utfärdats av Intertek, ett internationellt ackrediteringsorgan med 36 …

Läs mer


Halvårsrapport för Ortoma AB publicerad

20 Aug 2014

Tryck här för att ladda ner rapporten.…

Läs mer


Ortoma ställer ut på European Hip Society (EHS) i Stockholm den 9-11 oktober, 2014

12 Aug 2014

Ortoma utvecklar operationssystem för ledkirurgi och kommer att ställa ut på European Hip Society (EHS) i Stockholm Waterfront Congress Centre den 9-11 oktober. EHS är en sammanslutning med kirurger från 23 medlemsländer i Europa för utveckling och erfarenhetsutbyte kring höftkirurgi. …

Läs mer