Kallelse till årsstämma i Ortoma AB

25 Apr 2014

Aktieägarna i Ortoma AB, 556611-7585, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 27 maj 2014 kl. 17.00 i Aulan på Göteborgs universitet, Vasaparken i Göteborg.
Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • vara införd i den

Läs mer


Ortoma samlar internationella utvecklingspartners i Göteborg

24 Apr 2014

Ortoma AB deltar i ett EU-finansierat FoU-projekt, benämnt Bio-Scaffolds, tillsammans med partners från Tyskland, Spanien, Tjeckien och Kina. Deltagande länder inom EU finansieras via sjunde ramprogrammet (FP7). Ortomas bidragsfinansiering från EU utbetalas löpande i projektet och uppgår totalt till ca …

Läs mer


Ortomas årsrapport tillgänglig

28 Mar 2014

Ortoma AB meddelar härmed att bolagets årsredovisning för 2013 offentliggjorts. Årsredovisningen finns att tillgå på Ortomas hemsida (dev.ortoma.com) och på bolagets huvudkontor (Erik Dahlbergsgatan 11A, 411 26 Göteborg).
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bertil G. Larsson, VD,
telefon 0702-99 75 …

Läs mer