Ortoma ställer ut på Ortopediveckan i Helsingborg den 26-29 augusti

02 Jul 2014

Ortoma utvecklar operationssystem för ledkirurgi och kommer att ställa ut på Svensk Ortopedisk Förenings (SOF) årsmöte i Helsingborg Arena, Helsingborg den 26-29 augusti. Svensk Ortopedisk Förenings årsmöte hålls för 70:e gången och samlar 1500 deltagare varav 450 läkare för en …

Läs mer


Ortoma anpassar avancerat mätsystem från flygindustrin för sitt operationssystem för implantatkirurgi

24 Jun 2014

Som ett led i utvecklingen av sitt integrerade planerings- och guidesystem för höftledskirurgi, OTS™ (Ortoma Treatment Solution) inleder Ortoma nu ett samarbete med norska Metronor. Metronor har ett välbeprövat positioneringssystem som använts av bland annat flygindustrin för precisionsmätningar med mycket

Läs mer


Kommuniké från årsstämma i Ortoma AB

28 May 2014

Igår, den 27 maj 2014, hölls årsstämma i Ortoma AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och utdelning
Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- …

Läs mer