Halvårsrapport för Ortoma AB (publ) 2019-01-01 – 2019-06-30

23 Aug 2019

Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB avger härmed rapport för första halvåret 2019.
Sammanfattning av halvårsrapport
Första halvåret (2019-01-01 – 2019-06-30)
• Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 599 344 SEK

Läs mer


Ortoma fortsätter utvärdera kommersiella möjligheter under icke-exklusivitet

01 Jul 2019

Ortoma har under en tid haft ett exklusivitetsavtal med ett europeiskt bolag, som har kinesiska ägarintressen. Med avtalet förband sig Ortoma att fram till 30 juni 2019 inte inleda diskussioner eller förhandlingar med andra bolag med huvudkontor i Asien. Avtalet

Läs mer


Kommuniké från årsstämma i Ortoma AB (publ)

28 Jun 2019

Ortoma AB har idag fredagen den 28 juni 2019 hållit årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning och ansvarsfrihet

Vid årsstämman fastställdes resultat- och balansräkningen för 2018.

Årsstämman beviljade envar …

Läs mer