Delårsrapport Ortoma AB publicerad

19 Nov 2014

Tryck här för att ladda ner rapporten…

Läs mer


Nulägesrapport från Ortoma

13 Nov 2014
  • Ortoma Plan™ med användarvänligt gränssnitt installerat vid Skånes universitetssjukhus och ingår i en jämförande studie mellan visualisering i 2D och 3D.
  • Ytterligare studier planeras med implantat från en ledande implantattillverkare.
  • Patent beviljat för innovativ redovisning av patientdata direkt i planeringssystemet.

Läs mer


Ortoma erhåller kvalitetscertifikat

10 Sep 2014

Ortoma har granskats och erhållit ett ISO 13485-certifikat. ISO 13485 är en global standard inom kvalitetsledning som beskriver processer och dokumentation som krävs för att leverera medicintekniska produkter till sjukvården. Certifikatet har utfärdats av Intertek, ett internationellt ackrediteringsorgan med 36 …

Läs mer