Organisationsförändring i Ortoma inför marknadslansering

20 Mar 2015

Ortomas styrelse meddelar att bolaget genomför en organisationsförändring inför marknads­lansering med följd att Ortomas VD, Bertil G. Larsson, slutar sin anställning i överens­kommelse med styrelsen. Ortoma har utsett bolagets CFO, Håkan Sterner, som tillförordnad VD.

Ortoma står inför en spännande …

Läs mer


Ortoma utser SP till certifieringsorgan för CE-märkning av sina produkter

16 Mar 2015

Ortoma har utsett SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås till nytt certifieringsorgan för CE-märkning av Ortomas produkter.

Det certifieringsorgan med vilket Ortoma sedan tidigare initierat arbetet med granskning och CE-märkning, har meddelat att man inte längre har möjlighet att uppfylla …

Läs mer


Ortomas valberedning utsedd

06 Mar 2015

I enlighet med beslut på Årsstämma 2014 och inför Årsstämman som planeras till 21 maj 2015 har de tre största aktieägarna i Ortoma AB utsett sina representanter i valberedningen jämte bolagets styrelseordförande. Valberedningen består av:

  • Klementina Österberg, styrelsens ordförande
  • Matts

Läs mer