Ortoma: Infotech i Väst AB har förvärvat 150 000 A-aktier

06 May 2015

Se nyheten

Ortoma har mottagit information om att Infotech i Väst AB, som ägs av entreprenören Roy Forslund, förvärvat 150 000 A-aktier av Ortnova Intressenter AB.

Ortoma AB, noterat på AktieTorget, har erhållit information om att Infotech i Väst AB

Läs mer


Ortoma: Delårsrapport 2015-01-01 – 2015-03-31

24 Apr 2015

Se rapporten

Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB avger härmed delårsrapport för första kvartalet 2015.

Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet (2015-01-01 – 2015-03-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 032 964 SEK

Läs mer


Ortoma: Ny tidpunkt för årsstämma

23 Apr 2015

Styrelsen för Ortoma AB har beslutat om ny tidpunkt för årsstämma. Tidigare har kommunicerats att årsstämma var planerad att hållas den 21 maj 2015. Ny tidpunkt för årsstämma är den 9 juni 2015.

För mer information, vänligen kontakta:
Håkan Sterner,

Läs mer