Ortoma: Halvårsrapport 2015-01-01 – 2015-06-30

27 Aug 2015

Se rapporten

 

Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB avger härmed rapport för första halvåret 2015.Sammanfattning av halvårsrapport

Första halvåret (2015-01-01 – 2015-06-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 227 351 SEK

Läs mer


Ortoma AB erhåller CE-certifikat för marknadsintroduktion av Ortoma Hip Plan™

03 Jul 2015

Se nyheten

Ortoma Hip Plan™ erhåller CE-certifikat, innebärande att Ortoma kan inleda marknadsföring och försäljning samt introducera produkten för kirurger. Produktens tekniska och kliniska dokumentation har genomgått granskning av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och uppfyller de krav som ställs på

Läs mer


Kommuniké från årsstämma i Ortoma AB

10 Jun 2015

Se Kommunikén

Igår, den 9 juni 2015, hölls årsstämma i Ortoma AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och utdelning

Stämman beslutade att fastställa

Läs mer