Kommuniké från årsstämma i Ortoma AB

10 Jun 2015

Se Kommunikén

Igår, den 9 juni 2015, hölls årsstämma i Ortoma AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och utdelning

Stämman beslutade att fastställa

Läs mer


Statusrapport från Ortoma AB

09 Jun 2015

Se nyheten

Ortomas arbete med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (”SP”) för att få produkten Ortoma PlanTM CE-certifierad avseende höftoperationer befinner sig i enlighet med bolagets tidigare kommunicerade målsättning i slutskedet.

 

Motsvarande arbete har påbörjats med SP avseende CE-certifiering …

Läs mer


Ortoma: Kallelse till årsstämma i Ortoma AB (publ)

08 May 2015

Se nyheten

Aktieägarna i Ortoma AB (publ), 556611-7585, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 9 juni 2015 kl. 17.00 på Göteborgs universitet (Torgny Segerstedtsalen), Vasaparken i Göteborg.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • vara

Läs mer