Ortoma: Kallelse till extra bolagsstämma i Ortoma AB (publ)

01 Dec 2015

Se nyheten

 

Aktieägarna i Ortoma AB (publ) (”Bolaget”), 556611-7585, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2015 kl. 14.00, i Bolagets lokaler på Vädursgatan 5, i Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 13.30.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar

Läs mer


Storägaren Roy Forslund rapporterar om ökat innehav till AktieTorget

23 Nov 2015

Storägaren och styrelseledamoten Roy Forslund har rapporterat sitt totala innehav av Ortoma aktier till AktieTorget. Roy Forslund inklusive bolag, äger nu 1 650 000 B-aktier samt 150.000 A-aktier i Ortoma.

Roy Forslund kontaktade AktieTorget föregående vecka vid ökning av antalet …

Läs mer


Ortoma: Delårsrapport 2015-01-01 – 2015-09-30

12 Nov 2015

Se hela rapporten

Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB avger härmed rapport för årets första nio månader 2015.Sammanfattning av delårsrapport

Nio månader (2015-01-01 – 2015-09-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 849

Läs mer